niedziela, 7 grudnia 2014

Międzyodrze...

Międzyodrze jest to obszar położony w Dolinie Dolnej Odry, pomiędzy dwiema odnogami rzeki Odry: Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią (Regalicą) na odcinku na północ od wsi Widuchowa do kanału Iński Nurt . Do terenów Międzyodrza zaliczane są wyspy znajdujące się między rzeką Odrą, a jeziorem Dąbie oraz obszary położone na wschód od Regalicy i na zachód od Odry, ale o podobnym charakterze co znajdujące się „między Odrami”. Na południe od Kanału Leśnego utworzono Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Tereny między odnogami Odry dzielą się pomiędzy 4 gminy: Gryfino do linii wodnej wytyczonej Kanałem Wtórnym, Pławnym Nurtem i Obnicą, Widuchowa na południe od mostu granicznego Gryfino-Mescherin, Kołbaskowo do Kanału Leśnego, miasto Szczecin pozostała część wraz z fragmentem wyspy Ustowskie Mokradła.

 Fauna i flora 

 Międzodrze porastają zarośla łozowe i wiklinowe, reprezentowane m.in. przez wierzbę szarą, wierzbę trójpręcikową i wiciową. Najbardziej rozległe przestrzenie porastają turzycowiska, mannowiska i trzcinowiska oraz szuwar pałkowy. Najbardziej rozległe przestrzenie porastają turzycowiska, mannowiska i trzcinowiska oraz szuwar pałkowy. Najbardziej rozległe przestrzenie porastają turzycowiska, mannowiska i trzcinowiska oraz szuwar pałkowy. Najważniejszymi zwierzętami są ptaki, dla których Międzyodrze jest ważnym przystankiem w ich wędrówce oraz miejscem docelowym wielu gatunków ptaków wodno-błotnych (np. gęsie i żurawie). Z gatunków lęgowych ptaków zagrożonych wyginięciem występują tu: bielik, rybołów, kania czarna, kania ruda, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, sowa błotna, wodniczka, wodnik. Dwa największe ssaki chronione występujące na tych terenach to bóbr i wydra. Najliczniejszą grupą drapieżników są łasicowate: wydra europejska, kuna leśna, kuna domowa, łasica, tchórz, gronostaj. Mniej licznie występują psowate, do których zaliczają się lis, jenot oraz borsuk. Spośród ssaków parzystokopytnych występuje tu dzik oraz sarna. Wody stanowią ważne środowisko bytowania i rozrodu ryb. Do najliczniej występujących należą tu gatunki, takie jak leszcz, krąp, płoć, szczupak, węgorz, kleń, boleń, lin, karp, sum, okoń, sandacz. Spośród rzadszych lub chronionych gatunków możemy tu spotkać kiełbia, piskorza, kozę, sumika karłowatego, minoga rzecznego oraz miętusa pospolitego. Liczną grupę stanowią również gatunki płazów i gadów. Poniżej zdjęcia Tomasza Strzelca, które przedstawiają powyższe informacje.
Tekst: Marta Kwiecień i Anna Wojciechowska 3A
Zdjęcia: Tomasz Strzelec

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz