poniedziałek, 16 marca 2015

W zeszłym tygodniu grupa geograficzna zajęła się realizacją zadań dotyczących jak zwykle Międzyodrza. Każda z grup otrzymała mapki, które były potrzebne do wykonania poleceń. Po skończonej pracy z materiałami, wszyscy zawzięli się do zrobienia plakatu prezentującego bieg rzeki na terenie Międzyodrza. A o to efekty pracy :) :

miedzodrze