sobota, 13 grudnia 2014

Badanie wody w laboratorium.

Pewnego grudniowego popołudnia... wybraliśmy się do oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Poza zwiedzaniem terenu oczyszczalni udało nam się uczestniczyć w badaniu wody, którą pobraliśmy do celów projektu. Pani Katarzyna Ulas - kierownik laboratorium- zademonstrowała nam urządzenia, dzięki którym niedługo będziecie mogli zobaczyć pierwsze wyniki badań wody okalającej Międzyodrze. Dzięki nowoczesnym technologiom, które działają w gryfińskim laboratorium, wyniki uzyskaliśmy błyskawicznie, zostaną one jeszcze przeanalizowane i dopiero wtedy udostępnione na blogu.  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

niedziela, 7 grudnia 2014

Międzyodrze...

Międzyodrze jest to obszar położony w Dolinie Dolnej Odry, pomiędzy dwiema odnogami rzeki Odry: Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią (Regalicą) na odcinku na północ od wsi Widuchowa do kanału Iński Nurt . Do terenów Międzyodrza zaliczane są wyspy znajdujące się między rzeką Odrą, a jeziorem Dąbie oraz obszary położone na wschód od Regalicy i na zachód od Odry, ale o podobnym charakterze co znajdujące się „między Odrami”. Na południe od Kanału Leśnego utworzono Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Tereny między odnogami Odry dzielą się pomiędzy 4 gminy: Gryfino do linii wodnej wytyczonej Kanałem Wtórnym, Pławnym Nurtem i Obnicą, Widuchowa na południe od mostu granicznego Gryfino-Mescherin, Kołbaskowo do Kanału Leśnego, miasto Szczecin pozostała część wraz z fragmentem wyspy Ustowskie Mokradła.

 Fauna i flora 

 Międzodrze porastają zarośla łozowe i wiklinowe, reprezentowane m.in. przez wierzbę szarą, wierzbę trójpręcikową i wiciową. Najbardziej rozległe przestrzenie porastają turzycowiska, mannowiska i trzcinowiska oraz szuwar pałkowy. Najbardziej rozległe przestrzenie porastają turzycowiska, mannowiska i trzcinowiska oraz szuwar pałkowy. Najbardziej rozległe przestrzenie porastają turzycowiska, mannowiska i trzcinowiska oraz szuwar pałkowy. Najważniejszymi zwierzętami są ptaki, dla których Międzyodrze jest ważnym przystankiem w ich wędrówce oraz miejscem docelowym wielu gatunków ptaków wodno-błotnych (np. gęsie i żurawie). Z gatunków lęgowych ptaków zagrożonych wyginięciem występują tu: bielik, rybołów, kania czarna, kania ruda, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, sowa błotna, wodniczka, wodnik. Dwa największe ssaki chronione występujące na tych terenach to bóbr i wydra. Najliczniejszą grupą drapieżników są łasicowate: wydra europejska, kuna leśna, kuna domowa, łasica, tchórz, gronostaj. Mniej licznie występują psowate, do których zaliczają się lis, jenot oraz borsuk. Spośród ssaków parzystokopytnych występuje tu dzik oraz sarna. Wody stanowią ważne środowisko bytowania i rozrodu ryb. Do najliczniej występujących należą tu gatunki, takie jak leszcz, krąp, płoć, szczupak, węgorz, kleń, boleń, lin, karp, sum, okoń, sandacz. Spośród rzadszych lub chronionych gatunków możemy tu spotkać kiełbia, piskorza, kozę, sumika karłowatego, minoga rzecznego oraz miętusa pospolitego. Liczną grupę stanowią również gatunki płazów i gadów. Poniżej zdjęcia Tomasza Strzelca, które przedstawiają powyższe informacje.
Tekst: Marta Kwiecień i Anna Wojciechowska 3A
Zdjęcia: Tomasz Strzelec

Zajęcia chemiczne z Panią Ptaszek - Badanie wody.

Grupa chemiczna wykonała za pomocą testów kolorystycznych analizę wody, na zawartość: azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza oraz określiła skalę twardości wody i stopień kwasowości - pH.


niedziela, 30 listopada 2014

niedziela, 23 listopada 2014

Grupa dziennikarska wybrała się w teren na obserwacje...jesieni. Zapraszamy do oglądania zdjęć wykonanych przez uczniów klasy 3 a.


Zdjęcia Zuzanny Zdybel:Zdjęcia Anny Wojciechowskiej:Zdjęcia Radosława Plecana:Zdjęcia Karoliny Jasińskiej:
Zdjęcia Pauliny Linkiewicz:Zdjęcia Marty Kwiecień:


Uwaga! Odbyły się już pierwsze zajęcia terenowe! Grupa Pani Strzelec obserwowała Międzyodrze. W listopadową sobotę wybrali się na zajęcia terenowe. Fotorelacja niebawem!

wtorek, 18 listopada 2014

Witamy na blogu, który związany będzie z Perłą naszego regionu - Międzyodrzem. Zapraszamy do śledzenia naszych dokonań. W poszczególnych grupach będziemy poznawać i opisywać walory przyrodnicze i kulturowe rejonu Międzyodrza - oczywiście pod czujnym okiem opiekunów -  Pań - J. Strzelec, A. Romanowskiej, M. Ptaszek oraz K. Ludwiniak . W naszych obserwacjach i badaniach wezmą również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3. Finał już w kwietniu podczas Dnia Ziemi! Tymczasem zapraszamy do lektury!