Cele projektu

A oto cele jakie sobie postawiliśmy rozpoczynając pracę:

Cele projektu:

 • poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych rejonu Międzyodrza,
 • przeprowadzenie analizy fizycznej, chemicznej wody z rzeki Odry Zachodniej i Regalicy,
 • przeprowadzenie charakterystyki geograficznej badanego rejonu,
 • dokumentowanie badań z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 • przeprowadzenie obserwacji w terenie,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie i wzajemnej współpracy,
 • kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego i zachodzących w nim zmian,
 • propagowanie w społeczności lokalnej rejonu badań,
 • propagowanie wiedzy dot. Międzyodrza wśród uczniów szkół gminy Gryfino
 • korzystanie z różnych źródeł informacji,
 • współpraca z instytucjami tj. Wydział Ochrony Środowiska Gminy Gryfino, RDOŚ, Park Krajobrazowy Doliny Dolna Odra,
 • przedstawienie wyników badań i wysuniętych wniosków na sesji popularnonaukowej z okazji Dnia Ziemi 2015.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz